Τομέας Μηχανολογίας
  • Τεχνικός Οχημάτων

  • Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού
Τομέας Μηχανολογίας
  • Τεχνικός Οχημάτων

  • Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού
Τομέας Μηχανολογίας
  • Τεχνικός Οχημάτων

  • Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού

Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού

Ο Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης – Αερισμού – Κλιματισμού είναι ένας περιζήτητος επαγγελματίας ο οποίος με τη ραγδαία αύξηση των εγκαταστάσεων κλιματισμού σε σπίτια και μεγάλες μονάδες, έχει άμεση και αποδοτική επαγγελματική αποκατάσταση. Πρόκειται για έναν τομέα ο οποίος συνεχώς αναπτύσσεται.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να:

– ακολουθεί τις τεχνικές οδηγίες και τις προδιαγραφές του μελετητή και του κατασκευαστή

– εφαρμόζει τους κανονισμούς ασφαλείας

– χρησιμοποιεί σωστά τα εργαλεία, τις συσκευές και τα όργανα ελέγχου

– εργαστεί σε εγκαταστάσεις βιομηχανικής και επαγγελματικής ψύξης και εγκαταστάσεις κεντρικού και βιομηχανικού αερισμού και κλιματισμού

– ασχοληθεί με επιτυχία στην εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή οικιακών και επαγγελματικών ψυγείων και ψυκτικών εγκαταστάσεων

– ασχοληθεί με την εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή τόσο τοπικών κλιματιστικών μονάδων όσο και κεντρικών κλιματιστικών εγκαταστάσεων

– απασχοληθεί ως ελεύθερος επαγγελματίας, ως μισθωτός σε επιχειρήσεις (βιομηχανίες κατασκευής ψυγείων και κλιματιστικών, εμπορικές και εργολαβικές επιχειρήσεις συναφών δραστηριοτήτων) και ως τεχνίτες συντήρησης

Μαθήματα Ειδικότητας
Τεχνολογία Ψύξης και Ψυκτικές Εγκαταστάσεις, Βασική Μεταλλοτεχνία και Συγκολλήσεις Μετάλλων, Βασική Ηλεκτρολογία, Τεχνικό - Μηχανολογικό Σχέδιο, Αγγλικά Ειδικότητας