Κανονισμός του Ε.Κ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 6ου Ε.Κ. ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
6ο Ε.Κ. Γ’ ΑΘΗΝΑΣ (ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ) Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ Γ’ ΑΘΗΝΑΣ
Κωδικός Σχολείου (ΥΠAIΘ) SEK099
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Έδρα του Σχολείου (διεύθυνση) ΡΙΜΙΝΙ ΚΑΙ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ 2-4 XAΪΔΑΡΙ
 Τηλ. 210-5785915 Fax 2105755116
e-mail mail@6sek-g-athin.att.sch.gr Ιστοσελίδα http://6sek-g-athin.att.sch.gr
Διευθυντής Σχολικής Μονάδας ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

 

 

ΓΕΝΙΚΑ

Ο «εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του σχολείου» αποτελεί το  σύνολο των κανόνων  προϋποθέσεων και συνθηκών  που απαιτούνται  για την απρόσκοπτη λειτουργία της σχολικής μονάδας. Οι προϋποθέσεις αυτές έχουν να κάνουν όχι μόνο με τη διαμόρφωση του κατάλληλου διδακτικού και παιδαγωγικού κλίματος και με την επίτευξη ενός πνεύματος συνεργασίας και αλληλοσεβασμού ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και κηδεμόνες, αλλά και με τη δημιουργία των συνθηκών εκείνων που καθιστούν το σχολείο ως έναν ασφαλή χώρο για τους μαθητές, το εκπαιδευτικό προσωπικό και τους υπόλοιπους εργαζόμενους.

Γι αυτούς τους λόγους  γίνεται σαφές ότι ο «εσωτερικός κανονισμός του σχολείου» δε μπορεί να έχει στατικό χαρακτήρα αλλά πρέπει να συνδέεται δυναμικά με το περιβάλλον και τις εκάστοτε ειδικές συνθήκες.

Οι αρχές του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του σχολείου, βασίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό των ατομικών ρόλων, στη μοναδικότητα της προσωπικότητας του κάθε μαθητή και του κάθε καθηγητή και κινείται μέσα στα πλαίσια που ορίζει η δημοκρατία και οι κανόνες της.

Πρέπει να ενσωματώνουν μέσα τους τη σχολική πειθαρχία με τις σύγχρονες αρχές της παιδαγωγικής.

Σύνταξη, έγκριση και τήρηση του Κανονισμού.

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας συντάχθηκε ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του Σχολείου, με τη συμμετοχή όλων των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, του προεδρείου του δεκαπενταμελούς μαθητικού συμβουλίου του Σχολείου και του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής , έχει εγκριθεί από τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης που έχει την παιδαγωγική ευθύνη του Σχολείου μας, καθώς και από την Διευθύντρια Εκπαίδευσης (άρθρο 37, Ν.4692/2020).

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας με την έναρξη του σχολικού έτους κοινοποιείται σε όλους του γονείς/κηδεμόνες και αναρτάται στον ιστότοπο του Σχολείου. Μια συνοπτική μορφή του διανέμεται και συζητείται διεξοδικά με όλους τους/τις μαθητές/ριες του Σχολείου.

Η ακριβής τήρησή του αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση της διεύθυνσης του Σχολείου, των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των γονέων/ κηδεμόνων.

Ο Κανονισμός επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, μέσω της προβλεπόμενης από τον νόμο συμμετοχικής διαδικασίας όλων των μελών της σχολικής κοινότητας, έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνει νέες νομοθετικές ρυθμίσεις, να ανταποκρίνεται στις αλλαγές των συνθηκών λειτουργίας του Σχολείου και τις, κατά καιρούς, αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων του.

 

ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΑΣ

 

Οι σχέσεις μεταξύ μας

Οι σχέσεις μεταξύ όλων των μελών της σχολικής κοινότητας (μαθητών – καθηγητών – γονέων) πρέπει να διέπονται από πνεύμα συνεργασίας, αμοιβαίας κατανόησης και σεβασμού.

Οι καλές διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ όλων των μελλών αποτελούν βασική προϋπόθεση για την αποδοτική εκπαιδευτική διαδικασία και την ομαλή σχολική ζωή.

Πρωταρχικός στόχος του κανονισμού λειτουργίας είναι η εδραίωση των παραπάνω, η δημιουργία καλού κλίματος μεταξύ μαθητών – καθηγητών και Διευθυντή του σχολείου. Θέλουμε η γνώμη όλων να εκφράζεται ελεύθερα και οι πόρτες των γραφείων των καθηγητών και του Διευθυντή να είναι πάντα ανοικτές.

 

Η υγεία μας

Μαθητές και καθηγητές τηρούν σχολαστικά τους κανόνες υγιεινής και καθαριότητας μέσα στους εργαστηριακούς χώρους και σε όλους τους χώρους του σχολικού κτιρίου. Οι τουαλέτες είναι καθαρές, τις βρίσκουμε καθαρές και τις αφήνουμε καθαρές. Είναι ο βασικός κανόνας υγιεινής. Στις περιόδους έκτακτων υγειονομικών μέτρων όπως αυτήν που βιώσαμε (πανδημία covid-19), επειδή σεβόμαστε την ανθρώπινη ζωή, τη δική μας, των συμμαθητών μας, των καθηγητών μας, των οικογενειών μας, τηρούμε ευλαβικά τα παρακάτω μέτρα:

 

 • Προαιρετική χρήση της προστατευτικής μάσκας στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους για όλους, εκπαιδευτικούς, μαθητές και επισκέπτες.
 • Συχνός καθαρισμός των χεριών με χρήση νερού και σαπουνιού ή με αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα. Σε κάθε αίθουσα θα υπάρχει αλκοολούχο διάλυμα. Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί καλό είναι να απολυμαίνουν τα χέρια τους κατά την είσοδό τους στην αίθουσα.
 • Καλός αερισμός των αιθουσών κατά διαστήματα στη διάρκεια της διδασκαλίας και καθ’ όλη τη διάρκεια του διαλείμματος.
 • Τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί που εμφανίζουν πυρετό ή/και άλλα συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19 εκτός του χώρου του σχολείου, παραμένει στο σπίτι και ειδοποιείται η σχολική μονάδα. Συστήνεται προς τους γονείς ο έλεγχος των παιδιών για ενδεχόμενη εμφάνιση συμπτωμάτων (πιθανώς και με θερμομέτρηση) πριν την αναχώρησή τους από το σπίτι.

 

Τα εργαστήρια μας

Στο εργαστηριακό κέντρο πραγματοποιούνται ασκήσεις που συμπληρώνουν τα αντίστοιχα θεωρητικά μαθήματα. Στόχους της λειτουργίας του αποτελούν η εμπέδωση της θεωρίας, η ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων σχετιζόμενων με την ειδικότητα και η εξοικείωση με βασικό τεχνολογικό εξοπλισμό.

Προκειμένου αυτοί οι στόχοι να ικανοποιηθούν θεωρείται απαραίτητο οι μαθητές να είναι ενήμεροι και να τηρούν τους κανόνες που ακολουθούν.

 • Η προσέλευση στα εργαστήρια γίνεται χωρίς καθυστέρηση (5 λεπτά μετά το τέλος της πρωινής συγκέντρωσης ή του διαλείμματος). Ο διδάσκων καθηγητής είναι υποχρεωμένος να βρίσκεται στην αίθουσα πριν από τους μαθητές και να είναι παρών κατά την προσέλευσή τους. Αν το χρονικό αυτό όριο δεν τηρηθεί, ο διδάσκων καθηγητής είναι υποχρεωμένος να χρεώσει το μαθητή με ωριαία απουσία.
 • Η έξοδος του μαθητή από το σχολικό χώρο ή η παραμονή του εκτός της αίθουσας διδασκαλίας, κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, χωρίς άδεια είναι σοβαρό παράπτωμα και ελέγχεται πειθαρχικά.
 • Στα διαλείμματα δεν επιτρέπεται να παραμένουν οι μαθητές στις αίθουσες διδασκαλίας. Όσο ο καιρός το επιτρέπει οι μαθητές θα βρίσκονται στο προαύλιο, σε καθορισμένο χώρο και δεν θα έρχονται σε επαφή με τους μαθητές των άλλων τμημάτων που κάνουν μαζί διάλειμμα.
 • Η θέση των μαθητών στο εργαστήριο ορίζεται από τον διδάσκοντα καθηγητή του τμήματος και δεν πραγματοποιείται καμία αλλαγή. Η σύνθεση των ομάδων εργασίας παραμένει όπως έχει οριστεί από την αρχή.
 • Κατά τη διάρκεια συλλόγων ή ενημερώσεων των καθηγητών του ΕΠΑΛ για θέματα που δεν αφορούν τη λειτουργία του Εργαστηριακού Κέντρου τα μαθήματα σ’ αυτό θα διεξάγονται κανονικά.
 • Για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει κατά τη διάρκεια της διδακτικής ώρας ο μαθητής πρέπει να απευθύνεται στη Διεύθυνση του Ε.Κ. ( σε περίπτωση που ο μαθητής χρειάζεται άδεια λόγω αδιαθεσίας θα ενημερώνεται ο κηδεμόνας του από τη Διεύθυνση του Ε.Κ.).
 • Για να αποτραπούν ζημιές και φθορές σε δημόσια περιουσία δεν επιτρέπονται κάθε είδους φαγητά και ροφήματα εντός του χώρου των εργαστηρίων.
 • Ακούμε προσεκτικά τους εκπαιδευτικούς, διότι οι οδηγίες τους διαπνέονται από το αίσθημα ασφάλειας τόσο της σωματικής σας όσο και του εργαστηρίου.
 • Δεν αφήνουμε το σταθμό εργασίας μας χωρίς άδεια από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό, για την ομαλή διεξαγωγή των ασκήσεων.
 • Για τη βέλτιστη διαχείριση του εκπαιδευτικού χρόνου ξεκινάμε την εκτέλεση μίας εργασίας μόνον κατόπιν άδειας από το διδάσκοντα και δεν εργαζόμαστε ανεξάρτητα.
 • Επειδή ζούμε σε δύσκολους καιρούς και οι οικονομικοί πόροι είναι περιορισμένοι, προσπαθούμε να κάνουμε οικονομία στη διαχείριση των υλικών και του εργαστηριακού εξοπλισμού.
 • Εργαζόμαστε χωρίς επιπολαιότητα με την αρωγή των διδασκόντων για την ομαλή και απρόσκοπτη εκτέλεση των ασκήσεων.
 • Τα όργανα που χρησιμοποιείτε πρόκειται να τα έχουν οι επόμενοι μαθητές, οι οποίοι έχουν το ίδιο δικαίωμα στη μόρφωση με σας. Γι’ αυτό προσπαθήστε να τα διαφυλάξετε ως κόρη οφθαλμού.
 • Όλοι οι χώροι του Εργαστηριακού Κέντρου καθώς και τα θρανία, τα καθίσματα κ.λ.π. πρέπει να διατηρούνται καθαρά, και να μην προξενούνται φθορές. Το ίδιο ισχύει για τον ηλεκτρονικό – μηχανολογικό εξοπλισμό των εργαστηρίων και για όλα τα εποπτικά μέσα, που πρέπει να χρησιμοποιούνται με προσοχή ώστε να αποφεύγονται φθορές.
 • Δεν παίζουμε με τις ηλεκτρικές διατάξεις, διότι εκτός από πιθανό βραχυκύκλωμα μπορεί να κινδυνέψει η ζωή σας.

 

 

Γενικοί κανόνες

 

Η συμπεριφορά των μαθητών πρέπει να διέπεται από δημοκρατικό ήθος, σεβασμό στο εκπαιδευτικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό, στους συμμαθητές τους, στη σχολική περιουσία, καθώς και στην δική τους προσωπικότητα. Απαγορεύεται κάθε είδος βίας, λεκτικής, σωματικής, ψυχολογικής ή άλλης μορφής.

 • Δεν επιτρέπεται η χρήση κινητού τηλεφώνου στο χώρο του σχολείου σύμφωνα με την εγκύκλιο Φ25/103373/Δ1/22-06-2018 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ειδικότερα η λήψη φωτογραφιών και βίντεο κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι παράνομη και αξιόποινη.
 • Απαγορεύεται το κάπνισμα για όλους (καθηγητές και μαθητές) σε όλους τους χώρους εσωτερικούς και εξωτερικούς εντός του σχολείου (Νόμος 4633/2019 αρ. 17 ΚΥΑ 80727/2019)
 • Αναχώρηση των μαθητών από το Σχολείο πριν τη λήξη των μαθημάτων, χωρίς άδεια από το Διευθυντή του Σχολείου, δεν επιτρέπεται, παρά μόνο με την έγκριση ή παρουσία του γονέα που θα αιτιολογήσει επαρκώς την ανάγκη της απουσίας.
 • Η κάθε είδους επικοινωνία με άτομα εκτός του σχολικού περιβάλλοντος, στην περίμετρο του προαυλίου ή στην είσοδο, δεν επιτρέπεται, για λόγους ασφάλειας.
 • Δεν επιτρέπεται η παραγγελία και προμήθεια αναψυκτικών, καφέδων και φαγητού από εταιρείες διανομής.
 • Η προσπάθεια εξόδου από το σχολείο μέσω της περιμετρικής περίφραξης τιμωρείται.
 • Απαγορεύεται οποιαδήποτε παρενόχληση μεταξύ μαθητών, εντός και εκτός της σχολικής μονάδας. Ο εκφοβισμός και η βία από μαθητή σε μαθητή θεωρείται παραβατική συμπεριφορά και αντιμετωπίζεται με ειδικό καθεστώς από τη Διεύθυνση του Ε.Κ. για να προστατευτεί η Δημοκρατία στο σχολείο. Οι υβριστικές εκφράσεις και συμπεριφορές θα πρέπει να αποφεύγονται κατά την παραμονή στους χώρους του Εργαστηριακού Κέντρου. Σημειώνεται ότι ο μαθητής διατηρεί τη μαθητική του ιδιότητα τόσο εντός όσο και εκτός σχολείου.
 • Οι μαθητές έχουν το δικαίωμα να εκφράσουν και να προτείνουν τρόπους για να γίνει το σχολείο ένας χώρος στον οποίο αισθάνονται κλίμα εμπιστοσύνης και ασφάλειας.
 • Οι μαθητές έχουν δικαίωμα να εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη τους, με σεβασμό στους διδάσκοντες ή τη διεύθυνση του Ε.Κ., άμεσα ή μέσω των σχολικών συμβουλίων, όταν πιστεύουν ότι παραβιάζεται η ελευθερία του λόγου και των συναισθημάτων τους.
 • Υποστηρίζουν και διεκδικούν τη δημοκρατική συμμετοχή τους στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που τους δίνει η νομοθεσία, συμβάλλοντας στην εφαρμογή αυτών των αποφάσεων.
 • Προσέχουν και διατηρούν καθαρούς όλους τους χώρους του Σχολείου.
 • Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων τηρούν τους κανόνες της τάξης. Συμμετέχουν ενεργά στην καθημερινή παιδευτική διδακτική διαδικασία και δεν παρακωλύουν το μάθημα, σεβόμενοι το δικαίωμα των συμμαθητών/ριών για μάθηση.
 • Απευθύνονται στους/στις καθηγητές/ριες και στη Διεύθυνση του Σχολείου και ζητούν τη βοήθειά τους, για κάθε πρόβλημα που τους απασχολεί και τους δημιουργεί εμπόδιο στην ήρεμη, αποδοτική σχολική ζωή και πρόοδό τους.

 

Ο Διευθυντής

 

 • Ενημερώνει τον Σύλλογο των Διδασκόντων/ουσών για την εκπαιδευτική νομοθεσία, τις εγκυκλίους και τις αποφάσεις που αφορούν τη λειτουργία του Σχολείου και την εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης.
 • Συμβάλλει στη δημιουργία κλίματος δημοκρατικής συμπεριφοράς των διδασκόντων/ουσών και των μαθητών και είναι υπεύθυνος, σε συνεργασία με τους διδάσκοντες, για την τήρηση της πειθαρχίας.
 • Λαμβάνει μέριμνα για την εξασφάλιση παιδαγωγικών μέσων και εργαλείων, την καλή χρήση τους στη σχολική τάξη, τη λειτουργικότητα και την αντικατάστασή τους, σε περίπτωση φθοράς

 

Οι εκπαιδευτικοί

 

Οι εκπαιδευτικοί επιτελούν έργο υψηλής κοινωνικής ευθύνης. Στο έργο τους περιλαμβάνεται η εκπαίδευση − διδασκαλία, μάθηση και διαπαιδαγώγηση των μαθητών. Η πρόοδος, η οικονομική ανάπτυξη, ο πολιτισμός και η συνοχή της κοινωνίας εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα της εκπαίδευσης και κατ” επέκταση από τη συμβολή και την προσπάθεια των εκπαιδευτικών. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών οφείλουν να εναρμονίζονται με τους στόχους αυτούς. Ειδικότερα οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να:

 • Αντιμετωπίζουν τους μαθητές με ευγένεια, κατανόηση και σεβασμό προς την προσωπικότητα τους.
 • Συμβάλουν στην διαμόρφωση ενός σχολικού κλίματος που δημιουργεί στους μαθητές αισθήματα ασφάλειας, εμπιστοσύνης και άνεσης να απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς για βοήθεια όταν αντιμετωπίζουν τυχόν πρόβλημα.
 • Αντιμετωπίζουν τους μαθητές με δημοκρατικό πνεύμα, ισότιμα και δίκαια και να μην κάνουν διακρίσεις υπέρ ή σε βάρος ορισμένων μαθητών.
 • Καλλιεργούν και εμπνέουν σ’ αυτούς, κυρίως με το παράδειγμά τους, δημοκρατική συμπεριφορά.
 • Αξιολογούν αντικειμενικά την πρόοδο και την επίδοση των μαθητών και ενημερώνουν σχετικά τους γονείς ή κηδεμόνες καθώς και τους ίδιους τους μαθητές.
 • Είναι συνεπείς στην προσέλευσή τους στο σχολείο και στην ώρα έναρξης και λήξης των μαθημάτων.
 • Συνεργάζονται με τον/τη Διευθυντή/ρια, τους γονείς και τους αρμόδιους ΣΕΕ για την καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς, σεβόμενοι την προσωπικότητα και τα δικαιώματα των μαθητών.

 

Κηδεμόνες

 

 • Η ενημέρωση των γονέων από τους διδάσκοντες καθηγητές και η συνεργασία μαζί τους είναι απαραίτητη για την πρόοδο των μαθητών.
 • Η ενημέρωση των γονέων γίνεται με επίσκεψη τους στο σχολείο αλλά και με άλλους τρόπους ενημέρωσης, όπως το τηλέφωνο, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και η ιστοσελίδα του σχολείου.
 • Η εμπιστοσύνη του παιδιού στο Σχολείο ενισχύεται από τη θετική στάση των γονέων/κηδεμόνων προς το Σχολείο και τον εκπαιδευτικό.

 

 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

Ο Διευθυντής του Σχολείου, στην αρχή του σχολικού έτους σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών του Σχολείου, προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες που προβλέπονται για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών εντός του σχολικού χώρου.

Στις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, κανένα παιδί δεν αποχωρεί από το Σχολείο μόνο του.   Όσον αφορά την προστασία από σεισμούς και φυσικά φαινόμενα, επικαιροποιείται τακτικά το Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου του Σχολείου, με την υλοποίηση ασκήσεων ετοιμότητας κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Επίσης, ο Διευθυντής ενημερώνει τους/τις μαθητές/τριες, καθώς και τους γονείς/κηδεμόνες, για τους βασικούς κανόνες και τρόπους αντίδρασης κατά την εκδήλωση των φαινομένων αυτών. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, για την ασφάλεια των παιδιών έχει καταρτιστεί σχέδιο διαφυγής και προς τούτο πραγματοποιούνται τακτικά ασκήσεις ετοιμότητας.

ΩΡΑΡΙΟ ΛΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

 

 

8:15 - 9:00 45΄
9:00 - 9:45 45΄
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 9:45-10:00 15΄
10:00 - 10:45 45΄
10:45 - 11:30 45΄
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 11:30-11:45 15΄
11:45 - 12:30 45΄
12:30 - 13:15 45΄
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 13:15-13:30 15΄
13:30 - 14:10 45΄

 

 

 

 

 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

 

Αυτός ο κανονισμός προέκυψε με τη σύμφωνη γνώμη μαθητών – καθηγητών – γονέων και εκπροσώπου της Δημοτικής Αρχής.

Αποτελεί ένα συμβόλαιο και συμφωνήσαμε να εφαρμόζουμε τους κανόνες του, να τον βελτιώνουμε όπου χρειάζεται με τη σύμφωνη γνώμη όλων.

Στην παραβίαση των κανόνων είμαστε όλοι υπόλογοι, ξεκινώντας από τον Διευθυντή και τους καθηγητές που η στάση τους στην τήρηση του παραπάνω πρέπει να είναι υποδειγματική, και έπειτα οι μαθητές που διδάσκονται όχι μόνο γνώσεις και επαγγελματικές δεξιότητες αλλά και κοινωνικές δεξιότητες.

 

 

15 Νοεμβρίου 2023

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 

Σταύρος Καλογερής